Alternatif Eğitim Modelleri

Alternatif eğitimin, mevcut eğitime karşı çıkışı ifade etmekten öte bir paradigmayı işaret ettiğini ve kavramın bir insan felsefesi ile ilintisini belirtmeden, alternatif eğitim paradigması çerçevesinde karakterize olan modellerin ortaya…