Kurum Ekle Favorilerim İlanı yazdır Favorilerime Ekle PDF Kaydet

Mektebim Konya – Selçuklu İlkokulu

5.00
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Konya
 4. »
 5. Selçuklu
 6. » Mektebim Konya – Selçuklu İlkokulu
İletişim
Sabit Telefon: 444 30 95
Adres:
Buhara Mahallesi Atay Sokak No:22, Selçuklu, Konya
HAKKIMIZDA

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu “Millet Mektepleri”nden alan Mektebim Okulları, yenilikçi vizyonunu ve eğitimde kalite anlayışını ülkenin her köşesine ulaştırabilmek için yola çıkmış bir kurumdur.

VİZYONUMUZ

Üretken ve yenilikçi nesilleri yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünyaya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olmak.

İLKOKUL EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ ?

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar onlara hayatları boyunca eşlik eder. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekir. İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına
zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilir. Ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edinilir.

MEKTEBİM’DE İLKOKUL EĞİTİMİ

Okul yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin, okulu; yaşam, keşfetme ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri ve sevmeleri, Mektebim’de öncelikli amaçlar arasında yer alır. İlkokul yılları boyunca işlevsel okur-yazarlığın oluşturulması, bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçiminin kazandırılması, öğrenme motivasyonunun sağlanması esas alınır. Program içeriği ve eğitim yöntemiyle, çocuğun gelecekteki akademik gelişiminin ve sosyal hayat becerilerinin temelleri bu dönemde atılır.

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

DÜNYA BENİM KEŞİF ALANIM

Çocuğun keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eder, öğrenmenin zihinde kalıcı olmasını sağlar. Mektebim’de, çocuklardaki doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilir. Okuma yazma ve aritmetik konularında edinilen temel bilgi ve beceriler; toplumsal, kültürel, ekonomik ve bireysel alanlarda kullanılır. Çok işlevli okuryazarlık kavramıyla hem bireyin
hem toplumun gelişimine imkân sağlanır.

İLKOKULDA YABANCİ DİL EĞİTİMİ

Mektebim’de, yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur. Ders içerikleri belirlenirken, öğrencilerin toplumsal yaşam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının artılması amaçlanır. Çocuklar, İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebileceği program uygulamaları sayesinde yabancı dilde öğrendiklerini hafızalarında kolaylıkla tutabilirler. Yabancı dil eğitimi, ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

İlkokul yabancı dil program içeriğimizde gösteri (demonstration), soru-cevap (question and answer), drama ve rol yapma (drama and role play), benzetim (simulation), ikili çalışmalar ve grup çalışmaları (pair-work and group work), pandomim (miming) dilsel yöntem (audiolingual method), görsel yöntem (audio- visual method), işbirlikli öğrenme yöntemi (communicative language teaching method), tüm fiziksel tepki yöntemi (total physical response) gibi teknikler uyguluyoruz. Ayrıca hikaye anlatma (storytelling), dinleme aktiviteleri (listening activities), görsel okuma (visual reading) gibi etkinlikler de yabancı dil edinimini hızlandırıyor ve kalıcı hale getiriyoruz.

MEKTEBİMDE ÇİFT YABANCI DİL: ÇOK DİLLİ ÇOK KÜLTÜRLÜ

İlkokul yabancı dil program içeriğimizde gösteri (demonstration), soru-cevap (question and answer), drama ve rol yapma (drama and role play), benzetim (simulation), ikili çalışmalar ve grup çalışmaları (pair-work and group work), pandomim (miming) dilsel yöntem (audiolingual method), görsel yöntem (audio- visual method), işbirlikli öğrenme yöntemi (communicative language teaching method), tüm fiziksel tepki yöntemi (total physical response) gibi teknikler uyguluyoruz. Ayrıca hikaye anlatma (storytelling), dinleme aktiviteleri (listening activities), görsel okuma (visual reading) gibi etkinlikler de yabancı dil edinimini hızlandırıyor ve kalıcı hale getiriyoruz. Mektebim’de, ilkokul 2. sınıftan itibaren, 2. yabancı dil eğitiminde İspanyolca ve Almanca dilleri seçenekli olarak verilir.

NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?

19 ülkenin ana dili olan İspanyolca, 600 milyona yakın kişi tarafından konuşulur. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dil olarak yer alır.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ?

Almanca, 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biridir. Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olması nedeniyle de etkin Almanca bilgisi, iş dünyasında önemli avantajlar sağlar

ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrencilerin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi gereken yönlerinin tespit edilmesi için Cambridge English Sınavları, 3. sınıftan itibaren “Starters Sınavı” ile tamamlanır. Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Starters, Movers, Flyers) sınavları, eğlenceli ve ilgi çekici içeriğiyle öğrencileri öğrenmeye teşvik edecek şekilde tasarlandı. Young Learners sınavlarıyla öğrencide oluşturulan temeli, akademik bir düzeye taşıyan KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) ve FCE (First Certificate in English) sınavları ise, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde, kendi gelişimlerini adım adım takip etme fırsatı sunar.

KULÜPLER - GEZİ VE ETKİNLİKLER

Öğrencilerde güven, sorumluluk duygusu oluşturmaya, kendini ve öncelikli ilgi alanlarını keşfetmeye ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları Mektebim’in önemli bir parçasıdır. Mektebim’de, okulun kendisini bir yaşam alanı, yaşamı da bir öğrenme ve keşif alanı olarak görülür. Çocuğun merak duygusunu tetikleyerek, okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayatla ilişkilendirmesini ve keşif yoluyla öğrenmesi sağlanır.

VELİ - OKUL İŞBİRLİĞİ

EĞİTİM DÖNEMİ ÖNCESİ: OKULA HAZIRIM

Mektebim’de; veliye çocuğun genel durumuyla ilgili düzenli bilgi akışı sağlanır, veliden de çocuğun okul dışı durumuyla ilgili düzenli bilgi alınır. Çocuğun gelişim sürecinin boylamsal ve çok yönlü olarak takip edilebilmesine olanak sağlayan veli - okul iş birliği kapsamında yürütülen çalışma süreci, eğitim dönemi öncesi, eğitim dönemi sırası ve sonrası şeklinde 3 aşamada değerlendirilir.

Öğrenci ve veli Mektebim’le tanıştıktan sonra yapılan Tanıma Çalışmaları, sürecin ilk adımını oluşturur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzmanlarınca, çocuğun okula hazır olma düzeyini saptamaya yönelik bilimsel envanterler uygulanırken bir yandan da gözlem raporları
düzenlenir.

EĞİTİM DÖNEMİ SIRASI : OKULDAYIM

Oryantasyon: Eğitim dönemi başlangıcından önceki hafta yapılan oryantasyon çalışması hem öğrenciyi hem de veliyi kapsar. Oryantasyon; çocuk için, öğretmeniyle tanıştığı, sınıf arkadaşlarıyla kısa süreli aktivitelere katılarak okul ortamına ve kişilere alıştığı bir süreçtir. İlk Hafta Değerlendirmesi: Eğitim sürecinin başladığı haftanın sonunda sınıf öğretmenleri aracılığıyla velilerle, çocuğun okulda geçirdiği ilk haftayı değerlendirmek üzere iletişim kurulur. Öğretmen, sınıf içi gözlemleriyle birlikte, diğer öğretmenlerden edindiği gözlem bilgilerini de veliyle paylaşır.

Süreç Değelendirme Görüşmeleri: Çocuğun kişisel gelişimi, sınıf içindeki aktivitesi, akran ilişkileri, öncelikli ilgi alanları gibi başlıklarda sınıf öğretmeninin yaptığı değerlendirmeler, rutin görüşmelerle veliye aktarılır. Ayrıca her dönem sonunda, çocuğun genel durum değerlendirmesini yapmak üzere, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve ebeveynin bir araya geldiği Dönem Değerlendirme Görüşmesi
yapılır.

Mektebim Günlüğü: Sadece 1. sınıf öğrencilerini kapsayan Mektebim Günlüğü, veli ve okul arasındaki bilgi akışının düzenli ve sağlıklı yürümesi için tasarlanır. Sınıf öğretmeni, çocuğun okuldaki beslenmesi, sınıf içi etkinliklere katılması ve duygu durumuyla ilgili bilgileri veliyle paylaşabilir. Veli de çocukla ilgili gözlemlerini öğretmene bu sistem içinde iletebilir. Okul yönetiminin veliye iletmesi gereken duyuruların da paylaşılabildiği Mektebim Günlüğü, çocuğun okul çantasında her gün bulunur, veli ve öğretmen tarafından günlük olarak kontrol edilir.

Ebeveyn Atölyeleri ve Anne Baba Okulu: Çocuğun gelişim dönemi özelliklerinin aileyle paylaşılır, ailelerin çocuklara karşı geliştirmesi gereken tutum ve davranışlar aktarılır. Mektebim Akademi iş birliği ile aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan geniş katılımlı veya dar grup çalışmaları biçiminde tasarlanan atölye çalışmaları ve seminerler yapılır.

Ek Bilgiler
Devlet Desteği: Devlet Desteği VAR
Açılış-Kapanış:
Pazartesi 08:30 AM - 04:30 PM
Salı 08:30 AM - 04:30 PM
Çarşamba 08:30 AM - 04:30 PM
Perşembe 08:30 AM - 04:30 PM
Cuma 08:30 AM - 04:30 PM
Cumartesi Kapalı
Pazar Kapalı
Okul Özellikleri
Fiziksel İmkanlar:
 • Akıllı Tahta
Sportif Faaliyetler:
 • Jimnastik
 • Mini Golf
 • Futbol
 • Tenis
 • Futsal
 • Buz Pateni
Sanatsal Faaliyetler:
 • Bale
 • İngilizce Drama
 • Dans
 • Orff Eğitimi
 • Body Percussion
 • Ebru Sanatı (Marbling)
 • Art & Craft
 • Piyano
 • Gitar
Öğrenci Kulüpleri:
 • Satranç Kulübü
 • İzcilik
 • Temel Jimnastik Kulubü
 • Basketbol Kulubü
 • Mini Golf Kulubü
 • Yüzme Kulubü
 • Kil-Heykel Kulubü
 • Bisiklet
 • Scrabble
Yaş Grubu:
 • İlköğretim Grubu
Yabancı Dil Eğitimi:
 • İngilizce
 • Almanca
 • İspanyolca
Etiketler:                  

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.